• Auto konditsioneeri hooldus ja täitmine
 • Õhk-õhk soojuspumba ja õhukonditsioneeri paigaldus
 • Õhksoojuspumba hooldus
 • Õhk-vesi soojuspumba paigaldus
 • Õhk-vesi soojuspumba hooldus
 • Torutööd
 • Elektritööd

Õhk-õhk soojuspumba ja õhukonditsioneeri paigaldus

Hind alates 350 euri. Lõuna – Eesti

 • seadmete transporti objektile, Lõuna – Eesti
 • õhksoojuspumba paigaldust kuni 2 m kõrgusele (sise- kui ka välisosa),
 • sise- ja välisosa vahelist ühendustoru ja elektrikaablit kuni 5 m,
 • välisosa seinakinnitust, vibratsioonikaitset, kummipukse,
 • plastikust katet torudele/juhtmetele (karbik) 2 m, avakatet, kondensatsiooniveevoolikut,
 • ühe (kuni 50 cm paksuse) seina läbimist,
 • elektertoidet: sise- või välisosa ligiduses kuni 2,5 m kaugusel,
 • seadme põhifunktsioonide tutvustamist,
 • kulumaterjale standardpaigaldusele,
 • seadme testimist.

Lisatasu eest (vajadusel):

 • Õhksoojuspumba maaraam 85.-
 • kiviplaat välisosa alla 50.-
 • pikem torustik, pikem karbik 12.- m,
 • elektritoite toomine seadmeni, 5.- m,
 • tõstuki kasutamine alates 100.-
 • Gaasi väljavahetamine ja lisamine 100 euri/kg

Õhksoojuspumba hooldus

Hind alates 100.-

 • Sise- ja välisseadme kontroll ja puhastus.
 • Vajatusel gaasi (R410a, R32) lisamine 100 euri/kg

Õhk-vesi soojuspumba paigaldus

Hind alates 1750.-

 • seadmete transporti objektile, Lõuna – Eesti
 • kuni 70mm läbimõõduga ava puurimine läbi kuni 60cm paksuse seina.
 • sise- ja välisosade vahelised ühendused (külmaainetorustik, elektrikaablid) kuni 5 m
 • välistemperatuuri anduri kaabli paigaldust
 • soojuspumba seadistamist, esmast käivitamist ja koolitust
 • soojuspumba ühendamist küttesüsteemiga kuni 3m seadmest, kui kütte peale- ja tagasivoolu torustikud ja magistraalid on kokku ühendatud ning lõpetatud kuulkraanidega tehnoruumis.

Paigaldus ei sisalda: 

 • küttesüsteemi paigalduseks vajalikke materjale ja paigaldustöid (torud, liitmikud, paisupaak küttele, paisupaak tarbeveele, sulgarmatuur, kaitseklapid, külmaisolatsioon jm)
 • elektritöid ja materjale kuni seadmeteni (v.a kaablite ühendamine seadmega)
 • kütte-, ventilatsiooni- ja tarbeveesüsteemide väljaehitamist
 • kütte- ja veetorude isoleerimist
 • küttesüsteemi täitmist ega õhutamist
 • sulatusvee äravoolukomplekti paigaldust soojuspumba välisseadmele
 • betoonaluse rajamist soojuspumba välisseadmele

Lisatasu eest:

 • maaraam 85.-
 • kiviplaat välisosa alla alatse 50.-
 • üle 5m pikkune ühendus välis- ja siseosa vahel
 • üle 5m pikkune elektrikaabeldus, torustiku ja kaabelduse katmine karbikuga
 • tõstuki kasutamine, alates 100.-
 • Lekke otsimine ja parandamine (jootmine) Alates 75.-
 • Torutööd 30 euri/h. Suuremad tööd kokkuleppel.
 • Elektritööd.